Adoptie

keer een aanvraag ingediend voor een beginseltoestemming.
0
buitenlandse adoptiekinderen die in Nederlandse gezinnen zijn geplaatst.
%
van de kinderen komen uit Azië.
kind adopteren adoptieproces nederland
Wat is adoptie?

Adoptie is een traject die homostellen kunnen volgen om ouders te worden. Dit is wel een lang traject, het duurt gemiddeld 5 jaar voor alles rond is.

Verder is het ook prijzig. Een kind adopteren begint bij een bedrag van gemiddeld 35.000,- euro. In dit traject moet je verschillende stappen doorlopen. Dit is om het kind een zo’n goed mogelijke toekomst te kunnen garanderen. Deze procedure is heel streng en de kosten zijn voor jezelf. Als je halverwege dan toch niet voldoet aan bepaalde eisen, of je krijgt geen toestemming dan ben je je geld kwijt.

De procedure bestaat uit de volgende  9 stappen:

Logo Pa-Pa
Aanvragen van een beginseltoestemming.

Je vult het aanvraag formulier in en stuurt deze op naar adoptievoorzieningen.

Logo Pa-Pa
Toetsing van de aanvraag.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet toelating tot de procedure geven. Het leeftijdsverschil tussen het adoptie kind en adoptie ouder mag niet groter zijn dan 40 jaar. Je moet je medisch laten keuren en toestemming geven tot inzage in je Justitieel Documentatieregister.

Logo Pa-Pa
Voorlichtingsbijeenkomsten.

Je bent verplicht om samen met je partner de 6 bijeenkomsten te volgen. In deze bijeenkomsten krijg je voorlichting en kun je vragen stellen.

Logo Pa-Pa
Het gezinsonderzoek.

In meerdere gesprekken met een raadsmedewerker wordt je hele gezinssituatie bekeken. Je financiële situatie, de gezondheid van het gezin, zowel lichamelijk als psychisch, je beweeg redenen worden besproken en er vinden ook gesprekken plaats met een gedragsdeskundige.

Logo Pa-Pa
Beginseltoestemming.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit op basis van het gezinsrapport of je beginseltoestemming krijgt. Deze toestemming is dan 4 jaar geldig.

Logo Pa-Pa
Bemiddeling.

Je  inschrijven en gesprekken voeren met een bureau dat voor jou wil bemiddelen tussen de verschillende instanties waarmee je nog te maken krijgt.

Logo Pa-Pa
Voorstel adoptiekind.

Een kind kan je niet zelf uitzoeken. Hier wordt een voorstel in gedaan. Als je het voorstel accepteert, moet je instemming hebben van de centrale autoriteit van Nederland en het land van herkomst van het kind.

Logo Pa-Pa
Aankomst kind in het gezin.

Vaak ga je het kind zelf ophalen in het geboorteland van het kind. Gebruikelijk is dat je hier dan ook een tijdje verblijft zodat de adoptieouders en het kind aan elkaar kunnen wennen. Ook moet je voldaan hebben aan alle toelatingseisen en moeten deze opgesteld zijn in meerdere talen.

Logo Pa-Pa
Aanmelden kind bij officiële instanties.

Als een homostel aan al deze voorwaarden zou voldoen, dan is er maar één stichting waar homostellen terecht kunnen en zijn er maar twee landen waar ze kunnen adopteren (VS en Zuid-Afrika). Voor homostellen is er dus een grote beperking.

Benieuwd naar onze producten?
Winkelwagen