Adoptie

keer een aanvraag ingediend voor een beginseltoestemming.
buitenlandse adoptiekinderen die in Nederlandse gezinnen zijn geplaatst.
0
van de kinderen komen uit Azië.
%
kind adopteren adoptieproces nederland
Wat is adoptie?

WAT IS ADOPTIE?

Adoptie is een traject die stellen kunnen volgen om ouders te worden. Dit is een lang traject, dat wel 5 jaar kan duren. Echter is adoptie in het buitenland nu stilgelegd door de overheid. Het is op dit moment niet mogelijk om een kind te adopteren uit het buitenland. Dit komt omdat er in het verleden uitbuitingen zijn geweest en er geboorteakten vervalst zijn. De overheid wil eerst uitzoeken hoe dit kon gebeuren en dan wordt er een nieuw beleid bedacht. Het kan nog jaren duren voordat adoptie uit het buitenland weer mogelijk is.

Daarnaast is adoptie prijzig. Een kind adopteren begint bij een bedrag van gemiddeld 35.000,- euro. In dit traject moet je verschillende stappen doorlopen. De procedure is heel streng en je moet als toekomstige ouders aan veel eisen voldoen. Als je halverwege het traject toch niet voldoet aan deze eisen, of je krijgt geen toestemming om verder het traject in te gaan, dan ben je het al betaalde geld kwijt. 

Adopteren uit de Verenigde Staten gaat via een open adoptie. Het kind heeft inzage in documenten om achter de biologische ouders te komen. Daarnaast is een newborn adoptie mogelijk, je kan een kind adopteren van een 0 jarige leeftijd. In Portugal is de kans groot dat je meerdere kinderen tegelijk (broertjes en zusjes) adopteert. De leeftijd van de kinderen uit Portugal zijn al vaak wat ouder. In Afrika adopteer je vaak een vondeling. Er is vaak eerst 1-3 jaar onderzoek gedaan voor het kind ter adoptie kan. Het kind is vaak wat ouder waarbij de kinderen regelmatige besmet zijn met AIDS. Nederland en Portugal tellen gemiddeld per jaar 10 tot 12 kinderen voor adoptie. Als je in Nederland adopteert kost het gemiddeld tussen de 15.000 tot 20.000 euro, in de VS ligt het bedrag tussen de 80.000 tot 90.000 euro. Voor een homostel is adopteren uit andere landen niet mogelijk.

De procedure bestaat uit de volgende 9 stappen:

Wat is adoptie?
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Aanvragen van een beginseltoestemming.

Je vult het aanvraag formulier in en stuurt deze op naar adoptievoorzieningen.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Toetsing van de aanvraag.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet toelating tot de procedure geven. Het leeftijdsverschil tussen het adoptie kind en adoptie ouder mag niet groter zijn dan 40 jaar. Je moet je medisch laten keuren en toestemming geven tot inzage in je Justitieel Documentatieregister.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Voorlichtingsbijeenkomsten.

Je bent verplicht om samen met je partner de 6 bijeenkomsten te volgen. In deze bijeenkomsten krijg je voorlichting en kun je vragen stellen.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Het gezinsonderzoek.

In meerdere gesprekken met een raadsmedewerker wordt je hele gezinssituatie bekeken. Je financiële situatie, de gezondheid van het gezin, zowel lichamelijk als psychisch, je beweeg redenen worden besproken en er vinden ook gesprekken plaats met een gedragsdeskundige.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Beginseltoestemming.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit op basis van het gezinsrapport of je beginseltoestemming krijgt. Deze toestemming is dan 4 jaar geldig.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Bemiddeling.

Je  inschrijven en gesprekken voeren met een bureau dat voor jou wil bemiddelen tussen de verschillende instanties waarmee je nog te maken krijgt.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Voorstel adoptiekind.

Een kind kan je niet zelf uitzoeken. Hier wordt een voorstel in gedaan. Als je het voorstel accepteert, moet je instemming hebben van de centrale autoriteit van Nederland en het land van herkomst van het kind.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Aankomst kind in het gezin.

Vaak ga je het kind zelf ophalen in het geboorteland van het kind. Gebruikelijk is dat je hier dan ook een tijdje verblijft zodat de adoptieouders en het kind aan elkaar kunnen wennen. Ook moet je voldaan hebben aan alle toelatingseisen en moeten deze opgesteld zijn in meerdere talen.

Jan 1, 70
Logo Pa-Pa
Jan 1, 70
Aanmelden kind bij officiële instanties.

Als een homostel aan al deze voorwaarden zou voldoen, dan is er maar één stichting waar homostellen terecht kunnen en zijn er maar twee landen waar ze kunnen adopteren (VS en Zuid-Afrika). Voor homostellen is er dus een grote beperking.

Jan 1, 70
Benieuwd naar onze producten?
Winkelwagen