Pleegouders

Wat houdt het precies in?

Homokoppels kunnen ook pleegouder worden. Als pleegouder zorg je als ouder voor een kind van een ander. Vaak is dit voor korte tijd, maar het kan ook voor een langere tijd zijn. Het kind dat bij je komt wonen, kan dus al wat ouder zijn.

Aan welke criteria moet ik voldoen om pleegouder in Nederland te worden?
Om pleegouder te worden moet je voldoen aan de volgende wettelijke vereisten:

De pleegouder is niet de ouder of stiefouder van het pleegkind.

 

 

De pleegouder is tenminste 21 jaar oud.

 De pleegouder werkt niet bij de pleegzorgaanbieder (om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen).De pleegouder heeft met goed gevolg het voorbereidingstraject van de pleegzorgaanbieder afgerond.Naast de wettelijke vereisten, hebben de pleegzorgaanbieders ook landelijke kwaliteitscriteria opgesteld voor de screening en selectie van pleegouders.
Daarin wordt aangegeven op welke punten de pleegzorgaanbieder de aspirant-pleegouder beoordeelt.
Er wordt op naast staande punten gelet en tot slot kunnen pleegzorgaanbieders aanvullende eisen stellen aan pleegouders.
Deze aanvullende eisen mogen zij zelf bepalen.

Benieuwd naar de donatiemogelijkheden?

Welk traject moet ik doorlopen om pleegouder te worden?
Als je interesse hebt om pleegouder te worden, gaat hieraan een flink voorbereidingstraject vooraf.

Schriftelijk informatiepakket

Om meer te weten over pleegouderschap, kun je een informatiepakket aanvragen bij een pleegzorgaanbieder in jouw regio. Je kunt ervoor kiezen om een pleegzorgaanbieder te kiezen die aansluit bij jouw geloof of levensbeschouwing. Op basis van het informatiepakket kun je bepalen of pleegzorg mogelijk iets voor jou is.

Voorbereidingsprogramma

In het voorbereidingsprogramma komen belangrijke thema’s aan bod waar je als pleegouder mee te maken krijgt. De inhoud van het voorbereidingsprogramma verschilt per pleegzorgaanbieder. Thema’s die over het algemeen aan bod komen zijn hechting, het contact met de biologische ouders en het gedrag van het pleegkind. Het voorbereidingsprogramma is gericht op zelfselectie, dat wil zeggen dat je als aspirant-pleegouder in de loop van het programma zelf tot het inzicht komt of pleegouderschap iets voor jou is.

Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de pleegzorgaanbieder krijg je meer informatie over pleegzorg en krijg je ook de mogelijkheid om al jouw vragen te stellen. Na het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst kun je besluiten of je je wel of niet aanmeldt als aspirant-pleegouder door het aanmeldingsformulier in te vullen. Met dit aanmeldingsformulier kan de pleegzorgaanbieder een verklaring van geen bezwaar opvragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Huisbezoeken

Vervolgens worden er huisbezoeken afgelegd. De bezoeken worden afgelegd door dezelfde medewerkers die bij het voorbereidingsprogramma betrokken waren. Het doel van de huisbezoeken is om een goed beeld te krijgen van de aspirant-pleegouder en leefsituatie. Tijdens het huisbezoek zal de medewerker ook informeren naar de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de aspirant-pleegouder. Als hierover twijfels bestaan, kan er een arts of medisch specialist worden geconsulteerd. Tot slot zal de medewerker een of meer referenties opvragen van de aspirant-pleegouder.

Rapportage en definitieve inschrijving

Op basis van de verkregen informatie wordt er een weloverwogen besluit genomen over de selectie van de aspirant-pleegouder. De aspirant-pleegouder wordt van dit besluit zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld en ontvangt het onderzoeksrapport. In dat rapport staat ook wat voor soort pleegzorg het beste bij de aspirant-pleegouders past. Bij een afwijzingsbesluit wordt de aspirant-pleegouder schriftelijk in kennis gesteld van de reden tot afwijzing. Wanneer de pleegzorgaanbieder een positief besluit heeft genomen en jezelf ook pleegouder wilt worden, word je opgenomen in het pleegouderbestand van de pleegzorgaanbieder. Vervolgens wacht je af of er een kind is dat in jouw gezin kan worden geplaatst.

Winkelwagen