1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Pa-Pa, hierna aangeduid als “ons” of “wij”, via de Pa-Pa website of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als pa-pa.net).

Door gebruik te maken van Pa-Pa.net en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een leveradres in Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden) kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op pa-pa.net worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op pa-pa.net ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Pa-Pa wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of

de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

 

 1. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op pa-pa.net zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 5,95. Prijzen in de winkel, catalogus en online kunnen variëren.

 

 1. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via pa-pa.net.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Pa-Pa je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met ons.

 

 1. Levering

Pa-Pa gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden. Je eerste bestelling wordt altijd bezorgd op je woonadres.

Pa-Pa streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen.  Hoewel we ernaar streven om binnen een week te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.

 

 1. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten en exclusief de retourkosten terug, mits hiervan sprake is. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, dan worden de verzendkosten niet vergoed.

Als u uw bestelling wilt annuleren of retourneren, meldt dit ons schriftelijk. Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 14 dagen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5.1. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel Pa-Pa hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten  die als defect worden aangemeld, worden door Pa-Pa volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 

 1. Retourzendingen

Pa-Pa garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Verzendkosten worden terugbetaald wanneer je de volledige bestelling retourneert. Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt. Meer informatie over onze retourprocedure vindt je op de afleverbon en in ons retourbeleid. Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of ophaalpunt in Nederland.

Je kunt artikelen altijd binnen 14 dagen retourneren. De terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die je hebt gebruikt voor je aankoop. Je kunt je terugbetalingen ook gebruiken om artikelen te ruilen of om nieuwe aankopen te doen in de webshop, maar alleen als je betaald hebt via iDeal, een creditcard, Giftcard of Giftcard in combinatie met een andere betaalwijze.

 

 1. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op de hieronder weergegeven wijzen betalen.

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercardlogo). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Pa-Pa behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

iDeal

Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Je factuur wordt per e-mail naar je verstuurd op het moment dat je bestelling wordt verzonden. De factuur vermeldt het te betalen bedrag, inclusief BTW en verzendkosten. Je betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Overige

Je ontvangt de wettelijk vereiste factuur in de verzendbevestigingsmail.

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en Pa-Pa te informeren als je e-mailadres is gewijzigd.

Pa-Pa is gerechtigd om betalingsverzoeken naar je e-mailadres te versturen.

 

 1. Onze aansprakelijkheid

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Pa-Pa als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

Pa-Pa aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

Pa-Pa is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van

gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op pa-pa.net is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 

 1. Kleuren en afmetingen

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van verschillende factoren: schermkwaliteit, app versie, computersysteem etc.

De afmetingen van de items op pa-pa.net zijn uitsluitend richtwaarden. Ze zijn bedoeld om jou een idee te geven van het model of de pasvorm van dat specifieke item en bieden geen garantie voor de werkelijke afmetingen van het item dat je ontvangt. De definitieve afmetingen van een item kunnen variëren afhankelijk van het voor de productie gebruikte materiaal.

 1. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal Pa-Pa de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen.

 

 1. Overdracht

Pa-Pa behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

Winkelwagen